Eigen Heerd is Goud Weerd NV

Eigen Heerd is Goud Weerd is actief in het segment van de sociale leningen in het Vlaams Gewest en is gelegen te Gent.

Kredieten worden toegestaan op basis van een vaste rentevoet en met een duurtijd die kan variëren tussen 5 en 30 jaar. De quotiteit bedraagt 100% van de venale waarde.