Eigen Huis NV

Eigen Huis werd opgericht in 1895 en is gesitueerd te Tongeren. Deze dochtermaatschappij van Patronale Life is uitsluitend actief in het segment van de sociale leningen in het Vlaams Gewest.

Kredieten worden toegestaan op basis van een vaste rentevoet en met een duurtijd die kan variëren tussen 5 en 30 jaar. De quotiteit bedraagt 100% van de venale waarde.