Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestingskrediet NV (GMHK)

De GMHK is een dochtermaatschappij van Patronale Life die actief is in het segment van de sociale leningen, beperkt tot het Brussels Gewest.

Kredieten kunnen toegestaan worden op basis van een vaste rentevoet met een duurtijd die kan variëren tussen 5 en 25 jaar. De quotiteit bedraagt 100% van de venale waarde.