Contact

Patronale Life SA
Bld Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles

tel:  +32 2 511 60 06
fax: +32 2 513 27 38

e-mail: info@patronale-life.be

Heures d'ouverture:

Du lundi au jeudi inclus de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Le vendredi de 09h00 à 12h30.

Plaintes

veuillez adresser vos plaintes à: Patronale Life SA, gestion des plaintes, Bld Bischoffsheim 33 à 1000 Bruxelles (e-mail: plaintes@patronale-life.be)

Indien de verzekeringnemer vervolgens geen adequate oplossing heeft gekregen, kan hij zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (e-mail: info@ombudsman.as).

Patronale Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0403.288.089 RPR Brussel en toegelaten door de Nationale Bank van België onder code 1642 voor de takken 21, 23 en 26.

Onder toezicht van :
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene directie Controle en Bemiddeling, Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, www.economie.fgov.be.
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

 

Compagnie d’assurances agréée sous le code 1642 et placée sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique (Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles)

N° FSMA 1642 І 0403 288 089 RPM Bruxelles