Corporate Info

Patronale Life is een kleine, slimme levensverzekeringsmaatschappij. Wij staan onze klanten bij in de opbouw van hun vermogen. We bieden verzekeringen met gewaarborgd kapitaal en interest aan (Tak 21 en Tak 26), evenals verzekeringen verbonden aan fondsen (Tak 23). Daarbij worden we geruggensteund door onze fundamentele waarden en unieke troeven. Onze keuze voor en ervaring met vastgoed en vastrentende beleggingen bijvoorbeeld. Of ons doordacht kosten- en distributiebeleid.

Omdat we kunnen bogen op bijna een eeuw ervaring met hypotheken en beheer van spaargelden, hebben we een solide basis uitgebouwd. Franjes zijn aan ons niet besteed. Zo kiezen wij bewust niet voor een agressieve marketing. Zo werken we met onafhankelijke inspecteurs en makelaars. Een strategie die zorgt voor een zuinig kostenplaatje, en dus meer rendement. Dat delen we graag met onze partners en klanten: want Patronale Life is een financiële speler met een menselijk gezicht.