Starfix

Wilt u op (middel) lange termijn sparen ?

In een veilige formule ?

Met een gegarandeerd kapitaal ?

Met een op voorhand gekend aantrekkelijk rendement gegarandeerd op 8 jaar ?

Dan is Starfix de ideale formule voor u !

Wat betekent dat concreet?

We bieden u een 100% kapitaal- en rendementsgarantie.

  • Als klant kan u al intekenen vanaf 2.500 euro;

  • Bijstortingen zijn mogelijk vanaf 1.250 euro;

  • Dit product biedt een vaste interestvoet gedurende 8 jaar, en er is een eventuele winstdeelname;

  • 1 maal per 12 maanden kan tot 8% opgenomen worden zonder bijkomende kosten (onderworpen aan roerende voorheffing de eerste 8 jaar van het contract);

  • Het contract kan afgesloten worden op naam van 2 verzekeringsnemers en voor 2 verzekerden.

Wat maakt Starfix zo aantrekkelijk?

Zijn laagdrempeligheid, zijn flexibiliteit en zijn gegarandeerd rendement op 8 jaar!

Gewaarborgd kapitaal

Zowel bij leven als bij overlijden worden het kapitaal en de interesten gewaarborgd.

Op de einddatum van het contract Starfix wordt de gekapitaliseerde reserve aan de verzekeringsnemer(s) uitbetaald. Bij overlijden van de verzekerde(n) wordt dit bedrag overgemaakt aan de aangeduide begunstigde(n).

Deze opgebouwde reserve kan ook verhoogd worden met een aanvullende waarborg. Bovenop de reserve van uw contract wordt dan, bij overlijden van de verzekerde(n), een extra vast bedrag of percentage van de gespaarde reserve uitgekeerd.

Wat met het rendement?

Bij Starfix bestaat uw rendement uit 2 componenten: een basis interestvoet en een eventuele winstdeelname.

De basis interestvoet wordt gegarandeerd voor 8 jaar.

De eventuele winstdeelname is afhankelijk van de resultaten van de maatschappij en wordt jaarlijks toegekend na goedkeuring door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders.

Extra fiscale voordelen bij langetermijn belegging!

Kijkt u graag wat verder in de toekomst en kan u een behoorlijke som een tijdje missen? Bij engagementen van langer dan 8 jaar en 1 maand bent u vrijgesteld van roerende voorheffing op de verworven interesten. Dat geeft een aanzienlijk financieel voordeel in vergelijking met andere financiële producten.

Hierbij is een afkoop zonder kosten van de reserve mogelijk tot 8%, met een maximum van 50.000 euro, dit 1 maal per 12 maanden.

 

Deze levensverzekering wordt exclusief aangeboden via het netwerk B4Sure. Voor verdere informatie over Starfix kan u steeds contact opnemen met B4Sure via info@B4Sure.be