Fork Account

Een eenvoudig alternatief voor de klassieke spaarder en belegger en een interessant product voor vennootschappen en vrije beroepen.

 

In het kort:

 • Gewaarborgd rendement met vaste interestvoet

 • Vaste looptijd van 1 tot 10 jaar

 • Geen verzekerde of begunstigde; alles op persoonlijke naam

Wat is 'Fork'?

Fork is de verzamelnaam voor onze kapitalisatieverzekeringen van het type Tak 26.

Tak 26-verzekeringen zijn levensverzekeringen met een vaste looptijd en een door de Verzekeraar gewaarborgde interestvoet. De interest wordt tijdens de looptijd van het verzekeringscontract gekapitaliseerd en op de vervaldag uitgekeerd. Hierbij is er enkel een onderschrijver is van het contract: de verzekernemer(s); er is geen verzekerde of begunstigde. Zo lijkt het product dus het meest op het klassiek kapitalisatiecontract, de kasbon.

Wat is Fork Account?

 • Fork Account is een verzekeringscontract van het type Tak 26 waarin u de mogelijkheid hebt om te beleggen in een selectie aan 'Bonnen'.
 • Hoe? Eerst kiest u een looptijd van 1, 2, 3, 5, 7, of 10 jaar; vervolgens kan u kiezen voor één of meerdere Bonnen met dezelfde looptijd.

Wat zijn de eigenschappen?

Patronale Life waarborgt de onderstaande interestvoeten* per jaar.

Fork Account Bon 1 jaar 2.75%
Fork Account Bon 2 jaar 2,80%
Fork Account Bon 3 jaar 2,85%
Fork Account Bon 5 jaar 2,65%
Fork Account Bon 7 jaar 2,65%
Fork Account Bon 10 jaar 2,00%
 • Vaste looptijd tussen 1 en 10 jaar
 • Minimum inschrijving van 1.000 euro
 • Vaste instapkost van 50 euro
 • Variabele instapkost van maximum 1%
 • Geen premietaks van 2% voor natuurlijke personen of 4,4% voor rechtspersonen
 • 5% degressieve afkoopkost (elke periode van 12 maanden daalt de afkoopkost met 1,00%)
 • Roerende voorheffing bij afloop contract van 30% van het reëel rendement
 • Mogelijk een conjuncturele vergoeding bij het vroegtijdig afkopen

Voor alle informatie betreffende de kosten en risico's verwijzen wij u door naar het essentiële-informatiedocument van Fork Account

* Dit zijn de rendementen vanaf 10/06/2024 tot op nader bericht. De interestvoet van kracht op de datum van inschrijving geldt voor de volledige looptijd van uw contract. Patronale Life kan echter de interestvoet wijzigen voor toekomstige stortingen.

Wat zijn dus de voordelen?

 • Een, door Patronale Life, gegarandeerd rendement.
 • De interest wordt tijdens de looptijd van het verzekeringscontract gekapitaliseerd en op de vervaldag uitgekeerd.
 • Je kiest zelf de duur van het verzekeringscontract, gaande van 1 jaar tot 10 jaar.

Veilige belegging?

 • Dit product is beschermd door een afzonderlijk beheer binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van Patronale Life, is dit vermogen prioritair voorbehouden tot nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers. Bovendien zijn de verzekeringnemers bevoorrechte schuldeisers op de totaliteit van de activa van Patronale Life. Indien Patronale Life u niet kan betalen wat u verschuldigd is, kan u echter wel uw gehele inleg verliezen.
 • Dit product is onderhevig aan het Belgisch recht. Het essentiële informatiedocument en de algemene voorwaarden van de maatschappij kan u raadplegen door op de blauwe knoppen rechts te klikken. Het is nodig deze door te nemen alvorens een levensverzekeringscontract te onderschrijven.
 • Klachten met betrekking tot het product Fork Account kunnen per e-mail gericht worden aan de interne klachtendienst via klachten@patronale-life.be. Indien u geen adequate oplossing aangereikt krijgt, kan u een e-mail sturen aan de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as.

Interesse?

Neem contact op met sales@patronale-life.be