Fructisafe

Wilt u op (middel) lange termijn sparen ?

In een veilige formule ?

Met een gegarandeerd kapitaal ?

Met een op voorhand gekend aantrekkelijk rendement gegarandeerd op 8 jaar ?

Dan is Fructisafe een product voor u !

Wat betekent dat concreet?

We bieden u een 100% kapitaal- en rendementsgarantie.

  • Als klant kan u al intekenen vanaf 2.500 euro;
  • Bijstortingen zijn mogelijk vanaf 1.250 euro;
  • Dit product biedt een vaste interestvoet gedurende 8 jaar, en er is een eventuele winstdeelname (jaarlijks aanpasbaar en afhankelijk van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar).
  • Bij het opstarten van een Fructisafe 21-polis worden 50 EUR dossierkosten aangerekend voor de administratieve verwerking door Patronale Life.

  • Bij het opstarten van een Fructisafe 21-polis wordt 2% wettelijke premietaks aangerekend.

  • 1 maal per 12 maanden kan tot 8% opgenomen worden zonder bijkomende kosten (onderworpen aan roerende voorheffing de eerste 8 jaar van het contract);
  • Het contract kan afgesloten worden op naam van 2 verzekeringsnemers en voor 2 verzekerden.
  • Dit product is beschermd door een afzonderlijk beheer binnen de activa van de verzekeraar. Bovendien worden levensverzekeringscontracten met gegarandeerd rendement gewaardborgd door het Garantiefonds (www.garantiefonds.belgium.be), beperkt tot de afkoopwaarde van de contracten (met een max. van 100 000 euro).

Wat maakt Fructisafe zo aantrekkelijk?

Zijn laagdrempeligheid, zijn flexibiliteit en zijn gegarandeerd rendement op 8 jaar!

Gewaarborgd kapitaal

Zowel bij leven als bij overlijden worden het kapitaal en de interesten gewaarborgd.

Op de einddatum van het contract Fructisafe wordt de gekapitaliseerde reserve aan de verzekeringsnemer(s) uitbetaald. Bij overlijden van de verzekerde(n) wordt dit bedrag overgemaakt aan de aangeduide begunstigde(n).

Deze opgebouwde reserve kan ook worden verhoogd met een aanvullende waarborg. Bovenop de reserve van uw contract wordt dan, bij overlijden van de verzekerde(n), een extra vast bedrag of percentage van de gespaarde reserve uitgekeerd.

Wat met het rendement?

Bij Fructisafe bestaat uw rendement uit 2 componenten: een basis interestvoet en een eventuele winstdeelname.

De basisinterest voet wordt gegarandeerd voor 8 jaar. Deze bedraagt op vandaag 1%.

De eventuele winstdeelname is afhankelijk van de resultaten van de maatschappij, is afhankelijk van de beslissing binnen het discretionaire beheer van de onderneming, en wordt bij beslissing tot toekenning jaarlijks toegekend na goedkeuring door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders.

Extra fiscale voordelen bij langetermijn belegging

Kijkt u graag wat verder in de toekomst en kan u een behoorlijke som een tijdje missen? Bij engagementen van langer dan 8 jaar en 1 maand bent u vrijgesteld van roerende voorheffing op de verworven interesten. Dat geeft een aanzienlijk financieel voordeel in vergelijking met andere financiële producten.

Hierbij is een afkoop zonder kosten van de reserve mogelijk tot 8%, met een maximum van 50.000 euro, dit 1 maal per 12 maanden.

Fructisafe kan u ook combineren met een uniek aanbod van fondsen binnen het Tak 23-product Private Life Account.

 

Opgelet: dit aanbod is enkel beschikbaar via de verzekeringsmakelaars die deel uitmaken van het Tak 44 netwerk. Hiervoor verwijzen wij u naar de website www.tak-44.be of kan u contact opnemen via e-mail: info@tak-44.be.