Patrimonial Invest

 

Een beleggingsoplossing voor de gevorderde belegger!

 

 • Gepersonaliseerd op maat van uw eigen vermogen

 • Flexibele formules

 • In samenwerking met solide partners

 • Vrije keuzemogelijkheden

 

Patronale Life biedt persoonlijke en op maat gemaakte Tak 23-beleggingsverzekeringen aan volgens uw eigen beleggingsdoelstellingen en financiële situatie. U stelt zelf uw pakket samen en kunt kiezen uit tal van opties die bovendien flexibel te veranderen zijn. Patronale Life werkt hiervoor samen met een aantal partners die hun know-how en expertise aanbieden.

Vooraleer u een verzekeringspolis aan te bieden, analyseert Patronale Life het te verzekeren risico. Daarvoor worden segmentatiecriteria gehanteerd, die bepalen of een polis kan worden aangeboden en onder welke voorwaarden.

Eens u voldoet aan deze criteria biedt de Patrimonial Invest formule onbeperkte mogelijkheden en tal van voordelen.

Onbeperkte mogelijkheden :

 

 • Binnen uw verzekeringscontract wordt voor u een persoonlijk fonds opgericht;
 • U bepaalt de depositaire bank van uw fonds;
 • U bepaalt de beheerder van uw fonds;
 • U bepaalt de gevolgde strategie.

 

Patronale Life heeft samenwerkingsverbanden met verschillende fondsenbeheerders en depotbanken, zowel in binnen- als buitenland. Elke beheerder heeft een eigen visie op de markt. Op basis van zijn visie en uw doelstellingen ontwikkelt elke beheerder een voor uw fonds unieke oplossing. Patronale Life kan u hier wegwijs in maken.

Voordelen:

 • Vrije keuze uit verschillende beleggingsinstrumenten: u kiest en combineert aandelen, obligaties, fondsen, geldmarktinstrumenten etc. tot uw persoonlijke portefeuille;
 • U heeft volledige vrijheid van storting, vanaf minimaal 100.000 euro. Daarna kan u op ieder ogenblik een bijstorting doen van 10.000 euro per storting;
 • U kiest voor een contract met 1 of 2 verzekeringnemers en met 1 of 2 verzekerden met vrije keuze van begunstiging;
 • U betaalt geen beurstaksen, leveringstaksen of roerende voorheffing op het rendement van uw investeringen. Enkel bij storting van een premie is een premietaks verschuldigd van 2% (voor natuurlijke personen);

 

De kostenstructuur van uw persoonlijke fonds is afhankelijk van verschillende factoren zoals de keuze van de fondsbeheerder, de portefeuillesamenstelling, etc.

 

Interesse in ons productaanbod? Vindt hier een makelaar in uw buurt