Privacy Statement

U kan de Privacy Policy van Patronale Life raadplegen via de blauwe knop rechts.

Hoewel u zich er niet steeds van bewust bent geeft u als gebruiker van onze website steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving.

Door gebruik te maken van de website en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacy Policy en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Policy, aanvaardt.

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat, is het onmogelijk om een inschatting te maken van onze toekomstige website en dienstverlening. Het is bijgevolg belangrijk dat deze toestemming ook betrekking heeft op het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van onze website valt.