Patronale Real Estate

Patronale Real Estate is een 100% dochtermaatschappij van Patronale Life. Haar focus ligt op logistiek vastgoed.

Zo werden recent projecten in de Antwerpse haven en op Brucargo in Zaventem opgeleverd.